In mijn vorige artikel over het 12de huis met als onderwerp het ‘waarom’ van de slechte reputatie van dit huis, werd de huizencyclus geschetst met als beginpunt het 7de huis. We lezen daar over een ontwikkeling van ons lichamelijk bestaan, vanaf het conceptiemoment (huis 7) tot aan het moment dat het bootje (kind, jong volwassene) via het 1ste huis de haven uitvaart en dan meteen daarna in het 12de huis belandt.

Ik ben nog nauwelijks bekomen van de kater als gevolg van het verkiezingsdebacle. Aan de horoscoop van Hillary had ik me nog niet eerder gewaagd. Er zijn maar liefst vier geboortetijden van haar in omloop: 02:18 uur, 08:02 uur, 20:00 uur en 23:48 uur. Laatstgenoemde tijd is/was nieuw voor mij. Onlangs heb ik een korte voordracht van Sander Littel bijgewoond die, uitgaande van deze geboortetijd, een interessante beschouwing gaf over de kansen van Hillary. Maar, met al deze verschillende tijden kun je maar beter niet voor de dag komen met al te boude uitspraken.

Zo ongeveer vanaf dag één dat ik met astrologie bezig ben, vroeg ik me af waarom het 12de huis zo’n slechte reputatie heeft. Ondertussen heb ik op deze vraag wel een aantal antwoorden gevonden, maar toch, je zou logischerwijs, in eerste instantie zeggen dat de Zon in huis 12 een fantastische positie voor de Zon zou moeten zijn. Hij is net boven de horizon uitgekomen, we hebben de nacht van ons afgeschud, de dag begint en het bruisende leven lacht ons weer tegemoet. Maar nee hoor. We lezen dat zij die hier mee te maken hebben (Zon in 12), moeite hebben met het neerzettten van zichzelf, meer dan gemiddeld ontvankelijk zijn voor verslavingen en ‘loners’ zijn die geen vaste grip op hun leven kunnen krijgen etc.

In dit artikel wil ik de aandacht vestigen op een oude, wellicht oorspronkelijke, manier van het duiden van de elementen. Tegenwoordig, sinds de opkomst van de moderne astrologie zo’n 100 jaar geleden, tellen we eenvoudig hoeveel planeten zich in aarde-, vuur-, lucht- of watertekens bevinden, en trekken daar onze conclusies uit. We duiden de ‘elementenscore’ op een psychologische manier en koppelen daaraan bepaalde karaktereigenschappen en gedrevenheden, terwijl in vroegere tijden de elementenverdeling gebruikt werd om heel specifiek, de aard en het temperament van iemand in kaart te brengen. Aan de elementen werd dan ook vaak gerefereerd als ‘de vier temperamenten’.

Horoscoopconsult via Skype

Boeken